Genel Bilgiler

  • elhalil internet sözlüğü, Halil Uysal tarafından hazırlanan "elhalil Arapça-Türkçe Sözlük" ve "elhalil Medya Sözlüğü" esas alınarak hazırlanmıştır ve ileri düzeyde kullanıcıların gereksinimlerine karşılık verecek sayıda sözcük hazinesine sahiptir ve her geçen gün sözcük hazinesi genişlemektedir. Hem klasik, hem modern sözcüklerin geniş oranda yer aldığı sözlük, aynı zamanda deyimsel yapıları, farklı bilim dallarına özgü kavram ve terimleri, teknik terimleri, insan ve toplum bilimlerine ait kavramları, geniş ölçüde deyimsel yapıları, hikmetli sözleri ve hemen hemen bütün edat ve bağlaçların kullanımlarını bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca sözlükte çağdaş kaynaklarda ve özellikle medya organlarında sıkça kullanılan sözcüklere, cümle yapılarına, genel ifadelere, zamansal deyişlere; politik, siyasal, askeri, ekonomik, ticari, endüstriyel, hukuksal, sanatsal, sosyolojik, psikolojik felsefik ve edebî müfredata geniş oranda yer verilmiştir.
  • Sözlük alfabetik olarak düzenlenmiştir. Sıralamada sözcüklerin okunuşu temel alınmıştır. 
  • Sözlükte, fasih Arapça -klasik ve modern- sözcükler yer almaktadır.
  • Sözcüklerin düzenlenmesi sırasında, gerekli olan yerler dışında, ال takısı kullanılmamıştır. جَابٍ/الجَابِيّ örneğinde olduğu gibi.
  • Sözcükler tekil kullanımlarıyla yer almıştır. Gerekli görüldüğü yerlerde çoğul kullanımlarına ج rumuzuyla işaret edilmiştir. Sözcük daha çok çoğul formuyla kullanılıyorsa ayrı madde başı olarak yer almıştır. أَطْلاَل م طَلَل ve أَوْكَار م وَكْر örneklerinde olduğu gibi. 
  • Sözcükler, müzekker/eril kullanımlarıyla yer almıştır. Müennes/dişil kullanımın özel anlam ayrımlarının olduğu durumlarda dişil kullanımlara yer verilmiştir.
  • Fiiller, mazi yapılarıyla yer almıştır. Sözcüklerin kök harfleri, muzari, mastar, ismi fail, ismi meful, nefsi mütekellim ve emir forumları da eklenmektedir.
  • Sözcüklerin birden fazla anlamları varsa, farklı anlamlar, rakamlarla (1. 2. …) sıralanmış, yakın anlam farklılıkları için (;) ayracı kullanılmıştır. (;) ayracı bazen kendisinden önceki sözcüğün açıklamasını da ifade etmektedir. (/) rumuzu ise, (ve, veya) ayracı olarak kullanılmıştır.

sözlük  |  iletişim  |  genel bilgiler  |  facebook sayfamız  |  mobil site
Her hakkı mahfuzdur, yazılı izin olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz. ||   Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat